dodano: 2019-12-23 10:13:04 edycja: 2022-11-16 10:30:53 autor: 48 odsłon: 12929

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu świętego i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolnoci decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem świętym prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potedze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła Katolickiego. 

katechizm dla młodych "Youcat" 203

     Pismo Święte w wielu miejscach podejmuje tematykę i zapowiedź tego sakramentu. Już w Starym Testamencie Boży lud wyczekiwał na zesłąnie Ducha Świętego na obiecanego Mesjasza. W Nowym Testamencie Juzus często podkreślał swoja zażyłość i bliskość z Bożym Duchem. Obiecał On i zesłał Ducha Świętego na Apostołów 50. dni po swoim Zmartwychwstaniu. Tego samego Ducha Świętego otrzymują wszyscy w Sakramancie Bierzmowania. 

     Podczas Sakrametu Bierzmowania w duszy chrześcijanina wyciska sie niezatarte znamię przynależności do Boga.Sakrament ten można przyjąć tylko raz w życiu. Uzdalnia on chrześcijan do dawania świadectwa własnej wiary orazpogłębia łaskę chrztu świętego. 

     Zazwyczaj Sakramentu Bierzmowania udziela biskup. 

     Sakrament ten może przyjąć ten, który przyjął już chrzest i jest w stanie łaski uświęcającej.

"Młody chrześcijanin, który przygotowuje się do bierzmowania, znajduje się w jednej z najważniejszych faz swojego życia. Powinien zrobić wszytsko, aby całym sercem i umysłem pojąć wiarę; powinien sam i z innymi modlić się o Ducha Świętego; poiwnien wszelkimi sposobami pojednać się z sobą, z ludźmi i z Bogiem, czemu służy spowiedź, która zbliża do Boga także wówczas, gdy popełniło się grzechu ciężkiego" (Youcat 206).

 

Młodzież do Sakramentu Bierzmowania przygotowuje ks. Grzegorz Jankowiak.

Spotkania odbywają sie w następującym porządku:


23 grudnia 2019r. 16 listopada 2022r. 48 12929