dodano: 2019-12-23 15:32:45 edycja: 2022-10-23 09:54:48 autor: 48 odsłon: 3761

Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie zaprasza na spotkania formacyjne, które będą się odbywały w każdą drugie środy miesiąca o godz. 18.45 w refektarzu, na Starej Kanonii. 
Do pracy w Diakoniach zasadniczo powołane są osoby, które ukończyły formację podstawową. Jednak, ze względu na specyfikę Diakonii Liturgicznej, zaproszenie kierujemy do każdego, kto przeżył rekolekcje II stopnia (ONŻ II lub OR II) i chce odkrywać Pana Boga poprzez liturgię.
Chętnych (którzy mogą) zapraszamy wcześniej na godz. 18.00 na Eucharystię w katedrze, podczas której włączamy się też w służbę liturgiczną przy ołtarzu.

Odpowiedzialni: Magdalena i Piotr Kotasowie oraz ks. Maciej Wagner


23 grudnia 2019r. 23 października 2022r. 48 3761