dodano: 2019-12-23 10:04:50 edycja: 2023-09-21 20:43:00 autor: 48 odsłon: 12665

Eucharystia

„W Najświętszej Eucharystii zawiera się, bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom.”

„W Najświętszej Eucharystii zawiera się, bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom.”

Jak pisze Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia: Kościół żyje dzięki Eucharystii! Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, czyli tego wszystkiego, co dokonało się w życiu, śmierci i powstaniu z martwych Jezusa. To wszystko staje się obecne w czynnościach liturgicznych Kościoła. Przez konsekrację dokonuje się przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny żywy i prawdziwy Jezus Chrystus. Jest On tam obecny w sposób żywy, prawdziwy, rzeczywisty, z Ciałem, z Krwią, z Duszą i Bóstwem.

Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii świętej:

 

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ:

Za przygotowanie do sakrametu pierwszego i uroczystego przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej, w parafii katedralnej odpowiada ks. Maciej Wagner.

Obowiązkowym przygotowaniem jest udział w coniedzielnych Mszach Świętych z udziałem dzieci odprawianych o godz. 10.3o oraz katechezach sakramentalnych (odbywają sie zasadniczo w trzeci piątek miesiąca). Odzielne katechezy prowadzone są dla rodziców i dzieci. 

Szczegółowe ustalenia można pobrać poniżej. 

Pliki do pobrania

.pdf
Uzgodnienia Pierwsza Komunia Święta .pdf
88.7KB 22 września 2023r. 199
.pdf
FORMULARZ ZGŁOSZENOWY DZIECKA I RODZICÓW.pdf
41.1KB 03 października 2022r. 272
.pdf
modlitwy-do-zaliczenia2_1.pdf
215.6KB 23 grudnia 2019r. 9674


23 grudnia 2019r. 21 września 2023r. 48 12665