loading...
Zamknij wpis

Uroczyste rozpoczęcie etapu diecezjalnego Synodu Biskupów o synodalności Kościoła [FOTORELACJA]

      W sobotę 9 października br., w Watykanie w uroczysty sposób zainaugurowane zostało XVI Zgromadzenie Ogólne Biskupów na temat „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Synod to piękne narzędzie, którym posługuje się Kościół od najdawniejszych czasów. Ojcowie synodalni (kardynałowie, biskupi, zaproszeni prelegenci) zawsze gormadzili się pod przewodnictwem papieża - Następcy Chrystusa na ziemi. Celem każdego z synodów jest rozeznawanie jaka jest wola Boga względem Jego Kościoła oraz wprowadzanie w życie zmian podjętych na każdym ze zgromadzeń. W minionym czasie odbyły się chociażby synody poświęcone rodzinie czy młodzieży.

     Od roku 2021 formuła synodu nieco się zmienia. Papież Franciszek pragnie do wspólnego rozeznawania zaprosić nie tylko biskupów, ale przede wszystkim nawet najmniejsze wspólnoty kościelne - czyli ludzi ochrzczony i bierzmowanych żyjących tym, co dzieje się we wspólnocie Ludu Bożego. Proces synodu będzie przebiegał następująco:

  • Etap diecezjalny - dyskusje i rozmowy w parafiach, wspólnotach zakonnych, uniwersytetach, wspólnotach i grupach także ekumenicznych. Zebrane spostrzeżenia i wnioski zostaną przesłane do Konferencji Episkopatów, następnie one opracują szczegółowe przesłanie, które posłuży do prac w etapie kontynentalnym (pierwszy dokument roboczy).
  • Etap kontynentalny - syntezy zebrane przez Episkopaty poszczególnych krajów posłużą jako dokument roboczy do prac dla siedmiu zgromadzeń kontynentalnych: Afryki, Oceanii, Azji, Bliskiego Wschodu, Ameryki łacińskiej, Europy, Ameryki Północnej. Te międzynarodowe zgromadzenia wypracują siedem dokumentów końcowych synodu i prześlą je do Rzymu (drugi dokument roboczy - instrumentum laboris).
  • Zgromadzenie Synodu Biskupów - biskupi i audytorzy zgromadzą się pod przewodnictwem papieża Franciszka na zgromadzeniu Ogólnym w Rzymie w październiku 2023 roku, podczas którego rozeznawać będą natchnienia Ducha Świętego nad poruszonymi wcześniej kwestiami i spostrzeżeniami.
  • Etap realizacji - wprowadzenie w życie podjętych postanowień.

 

      17 października 2021r. w naszej Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła, pod przewodnictwem Arcybiskupa Andrzeja Dzięki, księży dziekanów reprezentujących każdy dekanat naszej diecezji oraz zgromadzonych wiernych, uroczystą Eucharystią, rozpoczął się etap diecezjalny synodu w diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Ta część synodu, tego samego dnia, rozpoczęła się we wszystkich diecezjach na całym świecie. 

 

      Prośmy słowami wypowiedzianymi przez papieża Franciszka na rozpoczęcie synodu, aby Duch Święty prowadził Kościół Odrą i Bałtykiem po drogach tego ważnego rozeznawania, czego Bóg od nas oczekuje:

 

     "Przyjdź, Duchu Święty.
Ty, który wzbudzasz nowe języki i wkładasz na nasze usta słowa życia,
zachowaj nas, abyśmy nie stawali się Kościołem-muzeum, pięknym, lecz niemym, z tak wielką przeszłością i tak małą przyszłością.
Przyjdź między nas, abyśmy w doświadczeniu synodalnym nie dali się ogarnąć rozczarowaniu, nie osłabili proroctwa, nie sprowadzili wszystkiego do jałowych dyskusji.
Przyjdź, Duchu miłości, otwórz nasze serca na słuchanie.
Przyjdź, Duchu świętości, odnów święty lud Boży.
Przyjdź, Duchu Stworzycielu, i odnów oblicze ziemi.
Amen". 

 

 

 

opracował: ks. Maciej Wagner

Zdjęcia: Krystyna Zawal

 

 LIVE

Najbliższa msza św. --- Następna: ---


Powiększ ...

GALERIE

POLECAMY

NAWIGUJ