loading...
Zamknij wpis

Włączenie do Kapituły Katedralnej nowych kanoników

     W czwartek, 15 października 2020 roku podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Henryka Wejmana – biskupa pomocniczego diecezji szczecińsko-kamieńskiej, miało miejsce włączenie do grona Kanoników Kapituły Katedralnej w Szczecinie nowych kanoników. W skład szczecińskiej Kapituły Katedralnej weszli:

Kanonicy gremialni:

- ks. Prałat kan. mgr Andrzej Buczma

- ks. kan. dr hab. Cezary Korzec

- ks. kan. dr Juliusz Głowacki

- ks. kan. dr Zbigniew Woźniak

 

Kanonicy honorowi:

- ks. kan. dr Paweł Płaczek

- ks. kan. mgr Sławomir Marcinkiewicz

 

     Nowi kanonicy w obecności ks. Biskupa złożyli wyznanie wiary oraz swoje przyrzeczenia. Podczas tej uroczystości podziękowano także tym kapłanom, którzy przez wiele lat pełnili swoje funkcję w Kapitule Katedralnej, a teraz przeniesieni zostali do grona Kanoników Seniorów. Są to:

  • Ks. prałat kan. dr hab. Tadeusz Czapiga 
  • Ks. infułat kan. prof. zw. dr hab. Andrzej Offmański
  • Ks. infułat dr Edmund Cybulski
  • Ks. prałat kan. Jan Kazieczko 

 

Kapituła katedralna – tworzą ją kapłani kanonicy przy kościele biskupim (katedralnym). Jest to głos doradczy/rada biskupa. Dawniej od XII wieku kapituła katedralna miała przywilej wybierania biskupa. Zadaniem Kapituły jest sprawowanie uroczystej liturgii w Bazylice Katedralnej, wypełnianie zadań nałożonych przez prawo lub biskupa diecezjalnego. Prezydium kapituły tworzą: prepozyt, dziekan, archidiakon, teolog, sekretarz, penitencjarz i kustosz. W skład kapituły wchodzą: kanonicy gremialni, honorowi oraz seniorzy.

 

 LIVE

Najbliższa msza św. --- Następna: ---


Powiększ ...

GALERIE

POLECAMY

NAWIGUJ