loading...
Zamknij wpis

Chrzest Święty

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów”.

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1213

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów”.

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1213

 

RODZICE PAMIĘTAJCIE!

 1. Dziecko do Chrztu Świętego zgłaszamy przynajmniej miesiąc przed planowana datą Chrztu.
 2. Rodzice dziecka przedstawiają niżej podane dokumenty:
 • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • adres i dane rodziców chrzestnych,
 • zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą oni pełnić tę funkcję (jeśli nie są to rodzice z naszej parafii),
 • zaświadczenie od katechety (jeśli rodzice chrzestni są uczniami szkoły średniej)
 • zgodę na udzielenie sakramentu Chrztu Świętego poza miejscem zamieszkania od proboszcza miejsca, jeżeli chrzest odbywa się poza parafią zamieszania.
 1. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kościelnego (kan. 874) funkcję rodziców chrzestnych mogą pełnić osoby, które:
 • należy wybrać jednego chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych,
 • ukończyły 16 rok życia,
 • przyjęły Sakramenty  Pokuty, Eucharystii oraz Bierzmowania,
 • są wierzącymi i praktykującymi katolikami.
 1. Rodzicami chrzestnymi nie mogą zostać osoby, które żyją w małżeństwie bez ślubu kościelnego oraz młodzież, która nie uczęszcza na katechizacje w szkole średniej.
 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej (protestant, anglikanin, prawosławny), może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu
 3. Rodzice i Rodzice Chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedchrzcielnych.

 

Sakrament chrztu świętego w Bazylice Archikatedralnej zasadniczo udzielany jest podczas Mszy Świętej w niedziele o godz. 10.3o.

Wszelkie formalności związane z tym sakramentem, prosimy załatwiać w biurze parafialnym, posiadając komplet dokumentów. 

Osoby dorosłe, które chciałyby przyjąć sakremanty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Komunię Świętą, Bierzmowanie) proszeni są o zgłaszanie się do Archidiecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego - koordynator s. Agata Adamowicz CHR, tel. 693-132-957LIVE

Najbliższa msza św. --- Następna: ---


Powiększ ...

GALERIE

POLECAMY

NAWIGUJ