loading...

Księga Daniela 5,1-6.13-14.16-17.23-28.

Król Baltazar urządził dla swych możnowładców w liczbie tysiąca wielką ucztę i pił wino wobec tysiąca osób.
Gdy zasmakował w winie, rozkazał Baltazar przynieść srebrne i złote naczynia, które jego ojciec, Nabuchodonozor, zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby mogli z nich pić król oraz jego możnowładcy, jego żony i nałożnice.
Przyniesiono więc złote i srebrne naczynia zabrane ze świątyni w Jerozolimie; pili z nich król, jego możnowładcy, jego żony i jego nałożnice.
Pijąc wino wychwalali bożków złotych i srebrnych, miedzianych i żelaznych, drewnianych i kamiennych.
W tej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały za świecznikiem na wapnie ściany królewskiego pałacu. Król zaś widział piszącą rękę.
Twarz króla zmieniła się, myśli jego napełniły się przerażeniem, jego stawy biodrowe uległy rozluźnieniu, a kolana jego uderzały jedno o drugie.
Wtedy przyprowadzono Daniela przed króla. Król odezwał się do Daniela: «Czy to ty jesteś Daniel, jeden z uprowadzonych z Judy, których sprowadził z Judy król, mój ojciec?
Słyszałem o tobie, że posiadasz boskiego ducha i że uznano w tobie światło, rozwagę i nadzwyczajną mądrość.
Słyszałem zaś o tobie, że umiesz dawać wyjaśnienia i rozwiązywać zawiłości. Jeśli więc potrafisz odczytać pismo i wyjaśnić jego znaczenie, zostaniesz odziany w purpurę i złoty łańcuch na szyję i będziesz panował jako trzeci w królestwie».
Wtedy odezwał się Daniel i rzekł wobec króla: «Dary swoje zatrzymaj, a podarunki daj innym. Jednakże odczytam królowi pismo i wyjaśnię jego znaczenie.
Uniosłeś się przeciw Panu nieba. Przyniesiono do ciebie naczynia Jego domu, ty zaś, twoi możnowładcy, twoje żony i twoje nałożnice piliście z nich wino. Wychwalałeś bogów srebrnych i złotych, miedzianych, żelaznych, drewnianych i kamiennych, którzy nie widzą, nie słyszą i nie rozumieją. Bogu zaś, w którego mocy jest twój oddech i wszystkie twoje drogi, czci nie oddałeś.
Dlatego posłał On tę rękę, która nakreśliła to pismo.
A oto nakreślone pismo: Mene, mene, tekel ufarsin.
Takie zaś jest znaczenie wyrazów: Mene – Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres.
Tekel –- zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki.
Peres – twoje królestwo uległo podziałowi; oddano je Medom i Persom».

Księga Daniela 3,62.63.64.65.66.67.

Błogosławcie Pana, słońce i księżycu,
błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy,
błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.

Błogosławcie Pana, ogniu i żarze,
błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana,
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.

Ewangelia wg św. Łukasza 21,12-19.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników.
Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa.
Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony.
Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią.
I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich.
Ale włos z głowy wam nie spadnie.
Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».

Św. Padre Pio z Pietrelciny

Nie martw się myślą, że czas próby jest jeszcze długi. Czyściec, znoszony z woli Bożej, jest lepszy niż rozkoszowanie się klasztorem, bladym obrazem niebiańskiego Jeruzalem. Zbawienia nie można osiągnąć bez przepłynięcia wzburzonego morza, które zawsze grozi grobem.
Wyczuwam w tobie odrobinę niepokoju, zmartwienia, które uniemożliwia twojej cierpliwości osiągnięcie pełnego efektu. „Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” (Łk 21,19), mówi nam Boski Mistrz. Dzięki niej posiądziemy naszą duszę. A im bardziej wytrwałość jest doskonała, tym bardziej posiądziemy naszą duszę całkowicie, doskonale i pewnie. Im mniej więc będzie w niej zmartwień i niepokojów, tym doskonalsza będzie nasza wytrwałość. […]
Poddaj się całkowicie najłagodniejszemu Oblubieńcowi dusz; połóż głowę na Sercu tego najczulszego Oblubieńca, jak umiłowany uczeń, ponieważ niebiański Mistrz nie pozwoli, aby zabrano ci włos (por. Łk 12,7), tak jak nie pozwolił, aby zrobiono krzywdę Jego uczniom w Getsemani.Źródło: http://ewangelia.org/rss/v2/evangelizo_rss-pl.xml

POLECAMY

NAWIGUJ