loading...
Zamknij wpis

Sakramenty i sakramentalia


 • Chrzest Święty

  „Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów”.

  Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1213

  23 grudnia 2019r. 5158
 • Eucharystia

  „W Najświętszej Eucharystii zawiera się, bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom.”

  23 grudnia 2019r. 11622 3
 • Bierzmowanie

  Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu świętego i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolnoci decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem świętym prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potedze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła Katolickiego. 

  katechizm dla młodych "Youcat" 203

  23 grudnia 2019r. 12591
 • Pokuta i Pojednanie

  Sakrament Pokuty i Pojednania inaczej zwany spowiedzią, nawróceniem czy przebaczeniem - ustanowił sam Jezus. Po swoim Zmartwychwstaniu, kiedy ukazywał się swoim uczniom, mówił do nich: "Przyjmijcie Ducha Świętego. Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; którym zatrzymacie, są zatrzymane" (J 20, 22-23). 

  23 grudnia 2019r. 7443 1
 • Namaszczenie chorych

  Choroba potrafi przyjść nagle i niespodziewanie. Potrafi zabrać zdrowie, niosąc ze sobą cierpienie, ból, kalectwo. Wraz z pojawieniem się choroby bywa, że nagle znikają koledzy, przyjaciele, a zdarza się, że i rodzina. Ale Jezus i w najgorszych sytuacjach nie chce byśmy pozostawali sami, On daje nam siebie, chociażby w Sakramencie Chorych.

  23 grudnia 2019r. 4611
 • Kapłaństwo

  23 grudnia 2019r. 4603
 • Małżeństwo

  Bóg przeznaczył sobie nawzajem mężczyznę i kobietę, żeby »nie byli już więcej dwoje, ale jednym ciałem« (Mt 19,6): w ten sposób powinni żyć miłością, być płodni i symbolizować samego Boga, który jest niczym innym jak obfitością miłości.

  23 grudnia 2019r. 5480
 • Pogrzeb katolicki - sakramentalium

  Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy.
  (Rz 6, 8)

  Chory, który po woli opuszcza ten świat, nie może odczuwać, iż jest sam. W takich chwilach niepotrzebne są słowa, wystarczy nasze obecność przy chorym. Rodzina powinna wspierać umierającego w jego ostatnich momentach na tej ziemi, swoją nieustanną modlitwą. Ważne jest wzmacnianie bliskości i obecności Boga przy konającym, to pozwoli oddalić lęk przed śmiercią. Można modlić się słowami samego Jezusa: Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mego. Pomórz mi godnie rozstać się z tym światem. Można też przyzywać orędownictwa Matki Jezusa modląc się słowami: Zdrowaś Maryjo.

  23 grudnia 2019r. 3332


 • LIVE

  Najbliższa msza św. --- Następna: ---


  Powiększ ...

  GALERIE

  POLECAMY

  NAWIGUJ