loading...
Zamknij wpis

Grupy parafialne


 • Chór "Lutnia"

  Jeden z najstarszych chórów kościelnych w Szczecinie, założony w 1956 roku. Dzisiaj służy śpiewem podczas Liturgii i Uroczystości Pańskich oraz niedzielnych Eucharystii o godz. 12.oo, transmitowanej przez Radio Plus Szczecin.

  Próby głosów w salce na Nowej Kanonii odbywają się w środy w godz. 17.oo-19.oo oraz z niedziele w godz. 10.3o-11.3o. Zapraszamy do uwielbiania Boga śpiewem wielogłosowym!

  Prezes Chóru: p. Ewa oraz p. Elżbieta (dyrygent)

  23 grudnia 2019r. 5236
 • Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie

  Diecezjalna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie zaprasza na spotkania formacyjne, które będą się odbywały w każdą drugie środy miesiąca o godz. 18.45 w refektarzu, na Starej Kanonii. 
  Do pracy w Diakoniach zasadniczo powołane są osoby, które ukończyły formację podstawową. Jednak, ze względu na specyfikę Diakonii Liturgicznej, zaproszenie kierujemy do każdego, kto przeżył rekolekcje II stopnia (ONŻ II lub OR II) i chce odkrywać Pana Boga poprzez liturgię.
  Chętnych (którzy mogą) zapraszamy wcześniej na godz. 18.00 na Eucharystię w katedrze, podczas której włączamy się też w służbę liturgiczną przy ołtarzu.

  Odpowiedzialni: Magdalena i Piotr Kotasowie oraz ks. Maciej Wagner

  23 grudnia 2019r. 3761
 • Krąg biblijny

  Spotykamy się, by czytać i rozważać Słowo Boże.

  Spotkania odbywają się w czwartki o godz. 19.oo w klasztorze u Sióstr.

  Odpowiedzialna: s. Zofia Zagraba CHR

  23 grudnia 2019r. 4466
 • Jerycho Różańcowe

  Wspólnota modlitwena. Swoją nazwę zawdzięcza biblijnemu wydarzeniu, kiedy Izraelici wychodząc z niewoli otrzymali od Boga nakaz by wojsko przez siedem dni okrążało miasto Jerycho przy głośnych dźwiękach instrumentów. Od hałasu trąb siódmego dnia mury Jerycha zaczęły się walić. 

  Wspólnota Jerych Różańcowego nieprzerwalnie przez siedem dni w tygodniu w różnych świątyniach miasta gromadzi się na adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie różańcowej. 

  W naszej świątyni spotkania modlitwene tej grupy odbywają się każdego 14. dnia miesiąca. Rozpoczynają się o godz. 18.oo. 

  23 grudnia 2019r. 4327
 • Legion Maryi

  Wspólnota modlitweno-formacyjna. Ważną rolę odgrywa Maryja. Oprócz spotkań formacyjnych członkowie apostołują wśród ludzi chorych w szpitalach oraz rozdają Cudowny Medalik Matki Bożej. 

  Spotkania odbywają się w salce na Nowej Kanonii w każdy poniedziałek od godziny 18.45.

  Odpowiedzialny: ks. Maciej Wagner i Teresa Buczkowska

  23 grudnia 2019r. 4955
 • Ministranci

  Tworzymy Liturgiczną Służbę Ołtarza naszej parafii. Są wśród nas kandydaci, ministranci oraz lektorzy. 

  Odpowiedzialny: ks. Grzegorz Jankowiak

  21 grudnia 2019r. 4470
 • Odnowa w Duchu Świętym

  Grupa modlitweno-ewangeliazacyjna. Nie ma swojego założyciela. Członkowie tej grupy poruszeni działaniem Trzeciej Osoby Boskiej - Ducha Swiętego, próbują odkrywać Jego działania i postępować wg Jego natchnień. 
  Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek ok godz. 18.45, w salce na Nowej Kanonii.

  Odpowiedzialny: ks. Jan Prątnicki

  23 grudnia 2019r. 3638
 • Parafialny Zespół Caritas

  Charytatywna instytucja Kościoła Katolickiego. Poprzez dziłalność tej grupy wierni mogą skuteczne pomagać potrzebującym. W naszej parafii Caritas w każdą środę wydaje paczki żywnościowe potrzebującym mieszkańcom naszej parafii. Co roku organizuje także jedną z największych Wigilii Bożonarodzeniowych dla Potrzebujących i Biednych Mieszkańców Szczecina. 

  Odpowiedzialni: p. Justyna i p. Halina 

  23 grudnia 2019r. 4183
 • Rycerze Kolumba

  Członkami tej wspólnoty mogą zotać tylko mężczyźni. Podstawowymi zasadami grupy są: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. 

  Spotkania odbywają się w Starej Kanonii w każdy drugi wtorek miesiąca ok godz. 18.45.

  Odpowiedzialny: ks. Dariusz Kanpik 

  23 grudnia 2019r. 4498
 • Szczeciński Chór Katedralny

  Zajęcia chóru, tj. przyjmowanie kandydatów oraz próby, prowadzone są w starej kanonii, we wtorki i czwartki, w godz. od 17.30 do 19.30 przez chórmistrza - pana Grzegorza Handke.

  23 października 2022r. 1830
 • Taize

  Jest wspólnotą modlitewną. Wielbimy Boga śpiewając kanony z Taize.

  Spotykamy się w kazdy poniedziałek ok godz. 20.3o w salce na Nowej Kanonii. 

  Kontakt: Piotr - tel. 781-629-834

  Opiekun: s.  CHR

  23 grudnia 2019r. 4575
 • Wspólnota akademicka

  Wspołnotę tworzy młodzież akademicka naszego miasta. 

  Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy od godz. 20.oo.

  Msza Święta akademicka w każdą niedzielę o godz. 21.oo. 

  Opiekun: ks. Maciej Wagner

  21 grudnia 2019r. 3184
 • Wspólnota Betania

  Spotkania odbywają się w każdą środę w godzinach 19.oo - 21.oo.

  Odpowiedzialna: s. Marta Mucha CHR

  23 grudnia 2019r. 4330
 • Wspólnoty Neokatechumenalne

  Założeniem tych grup jest odnowa parafialna oraz prowadzenie do głębszego rozumienia życia chrześcijańskiego. Grupa ta opiera się na trzech filarach: Słowie Bożym, Liturgii oraz Wspólnocie. 

  W naszej parafii działa 7 wspólnot neokatechumenalnych.

  Na Eucharystii Wspólnoty spotykają się w salkach na Nowej Kanonii w soboty w godznach 17.oo i 19.3o. 

  Odpowiedzialny: ks. Dariusz Knapik. 

  23 grudnia 2019r. 3194
 • Żywy Różaniec

  "Żywy Różaniec" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz", 10x "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu".

  Każda "Żywa Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej "Żywej Róży" były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie "Żywej Róży" odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

  Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

  Spotkania grupy odbywają się w każdą pierwszą sobotę mieciąca o godz. 17.3o w świątyni.

  Odpowiedzialny: ks. Dariusz Knapik i p. Mirosława 

  23 grudnia 2019r. 4752


 • LIVE

  Najbliższa msza św. --- Następna: ---


  Powiększ ...

  GALERIE

  POLECAMY

  NAWIGUJ