loading...
Zamknij wpis

Kapituła Katedralna

Obecnie w skład Kapituły Katedralnej w Szczecinie wchodzą:

KANONICY GREMIALNI:

 • Ks. Bp prof. dr hab. Henryk Wejman - Prepozyt Kapituły 
 • Ks. infułat kan. prof. zw. dr hab. Andrzej Offmański - Teolog Kapituły
 • Ks. infułat dr Edmund Cybulski - Kustosz Kapituły 
 • Ks. prałat kan. dr Zygmunt Wichrowski 
 • Ks. kan. dr Andrzej Krzystek 
 • Ks. prałat dr kan. Kazimierz Mańkowski - Dziekan Kapituły 
 • Ks. prałat kan. mgr Piotr Kordula - Sekretarz Kapituły
 • Ks. prałat kan. Jan Kazieczko 
 • Ks. prałat kan. mgr Dariusz Kanapik  - Penitencjarz Kapituły 
 • Ks. prałat  kan. dr Aleksander Ziejewski 
 • Ks. kan. dr Andrzej Maćkowski 
 • Ks. prałat kan. dr hab. Tadeusz Czapiga 

KANONICY HONOROWI:

 • Ks. kan. Joachim Feński
 • Ks. prałat kan. mgr Józef Cyrulik 
 • Ks. kan. dr Franciszek Szydłowski
 • Ks. prałat kan. dr ppor. Marian Wittlieb
 • Ks. kan. dr hab. Cezary Korzec
 • Ks. kan. Alois Albrecht (Bamberg)
 • Ks. kan. Wolfgang Klausnitzer (Bamberg)
 • Ks. prałat kan.mgr Roman Garbicz 
 • Ks. kan. Zdzisław Brzozowski 
 • Ks. prałat kan. dr Jan Mazur 
 • Ks. kan. Alberto Valotto (Padwa)
 • Ks. prałat kan. mgr Andrzej Buczma
 • Ks. kan. mgr Józef Filipek 
 • Ks. kan. dr Roman Misiak
 • Ks. prałat kan. mgr Andrzej Pastuszak 
 • Ks. kan. dr Janusz Posadzy 
 • Ks. kan. dr Zbigniew Woźniak 
 • Ks. kan. dr Julian Głowacki 
 • Ks. kan. mgr Sławomir Mazurkiewicz
 • Ks. kan. dr Artur Pesta
 • Ks. kan. dr Paweł Płaczek 

KANONICY SENIORZY:

 • Bp Jan Gałecki 
 • Bp dr Paweł Cieślik 
 • Bp dr Grzegorz Kaszak 
 • Ks. prałat kan. dr Wincenty Jankowski 
 • Bp Marian Błażej Kruszyłowicz 

 

 LIVE

Najbliższa msza św. --- Następna: ---


Powiększ ...

GALERIE

POLECAMY

NAWIGUJ