loading...
Zamknij wpis

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu świętego i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolnoci decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem świętym prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potedze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła Katolickiego. 

katechizm dla młodych "Youcat" 203

     Pismo Święte w wielu miejscach podejmuje tematykę i zapowiedź tego sakramentu. Już w Starym Testamencie Boży lud wyczekiwał na zesłąnie Ducha Świętego na obiecanego Mesjasza. W Nowym Testamencie Juzus często podkreślał swoja zażyłość i bliskość z Bożym Duchem. Obiecał On i zesłał Ducha Świętego na Apostołów 50. dni po swoim Zmartwychwstaniu. Tego samego Ducha Świętego otrzymują wszyscy w Sakramancie Bierzmowania. 

     Podczas Sakrametu Bierzmowania w duszy chrześcijanina wyciska sie niezatarte znamię przynależności do Boga.Sakrament ten można przyjąć tylko raz w życiu. Uzdalnia on chrześcijan do dawania świadectwa własnej wiary orazpogłębia łaskę chrztu świętego. 

     Zazwyczaj Sakramentu Bierzmowania udziela biskup. 

     Sakrament ten może przyjąć ten, który przyjął już chrzest i jest w stanie łaski uświęcającej.

"Młody chrześcijanin, który przygotowuje się do bierzmowania, znajduje się w jednej z najważniejszych faz swojego życia. Powinien zrobić wszytsko, aby całym sercem i umysłem pojąć wiarę; powinien sam i z innymi modlić się o Ducha Świętego; poiwnien wszelkimi sposobami pojednać się z sobą, z ludźmi i z Bogiem, czemu służy spowiedź, która zbliża do Boga także wówczas, gdy popełniło się grzechu ciężkiego" (Youcat 206).

 

Młodzież do Sakramentu Bierzmowania przygotowuje ks. Grzegorz Jankowiak.

Spotkania odbywają sie w następującym porządku:

  • Klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz starsi - niedziela, początek na Mszy Świętej o godz. 18.oo. 
  • Osoby dorosłe zainteresowane przyjęciem tego sakramentu prosimy o kontakt z Archidiecezjalnym Ośrodkiem Katechumenalnym - koordynator s. Agada Adamowicz CHR tel. 693-132-957LIVE

Najbliższa msza św. --- Następna: ---


Powiększ ...

GALERIE

POLECAMY

NAWIGUJ